Half open bouwgrond met vergunde plannen in een nieuwe verkaveling te Maasmechelen

Vraagprijs: € 129 000 Maasmechelen Krokussenstraat 35
In de nieuwe woonwijk 't Sand, gelegen tussen de Koning Albertlaan en de Joseph Smeetslaan met een doorgang voor voetgangers en fietsers naar de Tulpenstraat, zijn diverse voorzieningen op loopafstand, waaronder een lagere school, het gemeentelijk zwembad en diverse winkels. Daarnaast biedt het nabijgelegen Nationaal Park Hoge Kempen kilometers aan wandelmogelijkheden direct buiten de deur.

Lot 35, precies 325m² groot, biedt een prachtig uitzicht op uitgestrekte velden en bassins, waardoor het een beter zicht heeft dan de achterste rij loten die meer naar binnen kijken. De wijk streeft naar hoogwaardige groenvoorzieningen, met een centrale parkzone van 3.000m² als ontmoetingsplaats, vooral gericht op kinderen om veilig te spelen in een autoluwe omgeving. Langs de toegangsweg zijn zijdelingse parkeerplaatsen voor bezoekers aangelegd met waterdoorlatende materialen.

In de omgevingsplannen zijn wadi's opgenomen als bufferbekkens voor regenwateropvang, waardoor het water bij droogteperiodes teruggegeven wordt aan de natuur. De ... vergunde plannen zijn inbegrepen in de prijs, met een reeds aangestelde EPB deskundige die bij de akte moet worden overgenomen. Dit bespaart aanzienlijk veel tijd, omdat u direct kunt beginnen met bouwen na de akte! De vergunde plannen kunt u als bijlage terugvinden op onze website sensimmo.be. Lees meer Verberg